Opisyal na wikang panturo

Ano ang paniniwala ng mga dating daan

Opisyal na Wika sa Komunikasyon. Hinihintay na lang naming kung saan magmumula at kailan darating ang Khmer Rouge.

Hindi na siay tulad

Walang permanenteng mga bahagi ng tubig, hindi dinadalaw ng ulan at hindi karaniwang tinataniman. Naiwan ang pamumuno ng gobyerno sa mga kamay ni Long Boret. At totoo namang ang kanilang programa, na itinataguyod din ng United Front of Kampuchea ni Sihanouk na nakabase sa Peking, ay hindi bumanggit ng komunismo.

Nagpatuloy sa kabulukan at pagwawalambahala ang administrasyon at sandatahang lakas. Hinintay ko ang pagkatapos ng digmaan at umaasang magkakaroon ako ng bahagi sa pagbubuo ng bagong Cambodia.

Doon ako nagaral ng inhenyeriya

Doon ako nag-aral ng inhenyeriya. Hindi na siay tulad ng dati. Maaaring maging tahimik ang bulkan sa loob ng daan-daan o libo-libong taon ngunit hindi nangangahulugang payapa ito. Narinig ni Nawath ang tawag dahil nakikipagbuno it kay Sudath sa kama.

Mayroon ding mga pulong artipisyal. Dahil sa peligrong maaaring hatid ng mga bulkan, mahalaga na maunawaan natin kung paano sila nabubuo at kung ano ang nasa likod ng kanilang mga pagsabog. Bumagsak ang bansa sa isang pangkalahatang digmaan-bayan.

Tutal, sabi ko pa, may sariling tauhan sa mga gerilya si Shanouk at tiyak na hindi nila susuportahan ang mga taong pumapatay ng mga kababayan at naninira ng mga pagoda. Malaking bahay iyon dahil isang mayamang opisyal sa Ministry of Finance ang kanyang amang si Mr. Naghihikab na bumangon ang beybi pang si Staud, at saka inaantok na nagpalinga-linga.

Madalas din na maling dinadaglat ng mga lokal na mamamayan ito bilang Mt. Sa panahong ito masasabing lubos na namulaklak at umunlad ang wikang pambansa, pati na ang literaturang Pilipino.